Η Ιστορία του Παρεκκλησιού

Η Ιστορία του Παρεκκλησιού

Με τη σταδιακή ανάπτυξη του Νοσοκομείου ήταν απαραίτητο να καλύπτονται και οι θρησκευτικές ανάγκες-αναζητήσεις των νοσηλευομένων. Για το λόγο αυτό επισκέπτονται και διακονούν τους ασθενείς ο έγγαμος κληρικός π. Δαυίδ, και ο εφημέριος του νοσοκομείου "Ο Άγιος Σάββας" Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Κουτής.

Περισσότερα...

Τελευταία νέα