«αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθ. ε’ 44).

«αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθ. ε’ 44).

Οι πιστοί αγωνιζόμαστε να μην  κάνουμε-έχουμε εχθρούς: Ο Χριστός, μας προτρέπει να αγαπούμε ακόμη και εκείνους που διάκεινται και με πράξεις τοποθετούνται, εχθρικά απέναντί μας. Με αυτή την σκέψη οργανώνουμε την συγκέντρωση (και υπεύθυνη διάθεση) ειδών για τους σεισμοπαθείς στη Τουρκία και τη Συρία. Για τον σκοπό αυτό το παρεκκλήσι μας θα παραμένει ανοικτό (και […]