Επιτροπή Διαχείρισης διοίκησης & Λειτουργίας

Ιστορία της

Τήν 3/10/2014 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας απέστηλε πρός τους εποπτευομένους φορείς το υπ΄ αρ. πρωτ. Υ4δ/Γ.Π. 83176 έγγραφο, «προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκρότηση διαχειριστικών επιτροπών των Ιερών Ναών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων…», το οποίο κοινοποίησε προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Την 15/10/2014 η  Ιερά Αρχιεπισκοπή, κοινοποιεί με το υπ΄ αρ 2969/2014, 15/10/2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα το ανωτέρο έγγραφο στους Εφημερίους των Νοσηλευτηρίων και τους καλεί να προτείνουν δύο μέλη για την στελέχωση της Διαχειριστικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 590/77 «ΦΕΚ Α΄146» και τον Κανονισμό 8/1979 άρθρ. 13 παρ. 5 σε συνδ. με παρ. 3 «ΦΕΚ Α΄1/1980»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την συνεδρίαση 34/16-10-14 (θέμα 1ο)  όρισε δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας για την συγκρότηση της πενταμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής του Ι.Ν. Αγίου Λουκά του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Σύσταση

Τήν 8η Δεκεμβρίου τοῦ 2014 ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ἱερώνυμος συνεκρότησε την πρώτη επιτροπή διοικήσεως διαχειρίσεως καί λειτουργίας του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου. (Ἀρ. Πρωτ./ΕΞ. 3803/2014)

Μέλη

Σήμερα 1/10/2016 την επιτροπή διοικήσεως διαχειρίσεως και λειτουργίας του Ναού συκροτούν οι
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοντογιάννης (πρόεδρος)
κ. Ἄγγελος Αποστολόπουλος (Διευθ. Οικονομ. του Νοσοκ.)
κ. Φωτεινή Βασιλάκου (Διευθ. Κοινων. Υπηρεσ. του Νοσοκ.)
κ. Βασίλειος Παπαπαύλου και
κ. Σπυρίδον Τρίμμης

Αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι
κ. Βάϊος Σωτηρόπουλος
κα. Ελένη Δελβινιώτη

Διακονία τους

Η εύρυθμη και σύννομη διαχείριση και λειτουργία του Ναού

Είδη επιμελήθηκαν και την έκδοση:
Tου υπ. αρ. GR3301107210000072100193720 Τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα
ΑΦΜ Αριθμ. Φορολογικού μητρώου
ΑΜΕ Αριθ. μητρ. εργοδότου ΙΚΑ
Την έμμισθη απασχόληση ως Νεωκόρου του κ. Αστερίου Caca