ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

Τις δεκαετίες 1990 έως και μετά το 2000 στο παρεκκλήσι μας λειτούργησαν κάθε χρόνο με πλούσια δράση και προσφορά κατηχητικά σχολεία στα οποία πολλοί πολύτιμοι συνεργάτες προσέφεραν εθελοντικά και πρόθυμα συμμετείχαν τα παιδιά τῶν Ἐκκλησιαζομένων στο Παρεκκλήσι μας 21 Μαρτίου 2004 Γιορτή για την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας