Αναγκαστική «μεταστάθμευση»

Αναγκαστική «μεταστάθμευση»

Ξαφνικά και με πολύ καθυστέρηση η Εθελοντική Διακονία Ασθενών  ενημερώθηκε αργά το βράδυ της 22/2/2028 ότι την επομένη ότι 08:00-12:00 θα είχε διακοπή ρεύματος. Συνέπειες, αδυναμία αξιοποίησης δικτύου οκτώ Η/Υ, διαδικτύου, τηλεφωνικού κέντρου, κλπ Συρρίκνωσε την δραστηριότητά της και αρκέστηκε στη καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ενός Laptop & λίγων 3-4 (προσωπικών & της ΕΔΑΝΙ) κινητών τηλεφώνων. […]