Ιερά Εξομολόγηση

Ὁ Ἐφημέριος ἀνταποκρίνεται στά αἰτήματα των νοσηλευομένων καί τῶν οἰκείων τους ὀποτεδήποτε ζητηθεῖ.

Ἐπίσης ἱερά ἐξομολόγηση γίνεται, ὅταν καθοριστεῖ συγκεκριμένη μέρα καί ὣρα μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο στό τηλ. 6934603304

Τό τηλέφωνο δέν ἀπαντά σέ κλήσεις μέ ἀπόκρυψη ἀριθμοῦ καλοῦντος.