Ιεροψάλτες

Πρωτοψάλτης:

Σήμερα στο Παρεκκλήσι μας διακονεί μόνο ένας Ιεροψάλτης ο κ. Αθανάσιος Κοντογιάννης.
Είναι αντιπρόεδρος του «Συλλόγου Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων».
Είναι Κονωνικός Λειτουργός και σήμερα είναι Διευθυντής του Γραφείου της γενικότερης λειτουργίας και των δράσεων του «Συλλόγου Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων».

Διατελέσαντες Ιεροψάλτες

κ. Βασίλειος Αρώνης  (τη δεκαετία του 1980)
κ. Παναγιώτης Παπαθανασίου (τη δεκαετία του 1980)
κ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης (τη δεκαετία του 1980)
κ. Γεώργιος Κλουβάτος  (τη δεκαετία του 1990)
π. Γεώργιος Κανάκης   (τη δεκαετία του 1990)
κ. Άξελ Μοσχοβάκης  (τη δεκαετία του 1990)
κ. Γεώργιος Προκοπίου   (αναγνώστης, τη δεκαετία του 2000)
κ. Θεμιστοκλής Κοντογιάννης   (αναγνώστης, τη δεκαετία του 2000)

Εθελοντές συνεργάτες

Σήμερα περιστασιακά και εθελοντικά συνδράμουν στη διακονία του Ιεροψάλτου
κ. Απόστολος Τσιάτσιος
κ.ά.