Ώρες λειτουργίας

Το Παρεκκλήσιο είναι ανοικτό

  • Τις ώρες των ακολουθιών
  • Τις καθημερινές από 07:00-13:30
  • Τις Κυριακές 06:30-11:30