Επισκέψεις Αρχιεπισκόπων στο Νοσοκομείο & το Παρεκκλήσι

Ιδιαίτερη ευλογία απετέλεσαν για το προσωπικό, και τους νοσηλευομένους του Νοσοκομείου οι επισκέψεις σ΄ αυτό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου
Στις 23 Δεκεμβρίου 1998