Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ανήμερα τα Χριστούγεννα το Πάσχα τα Θεοφάνια τη Μεγάλη εβδομάδα και όποτε χρειάζεται στην Διακονία των μυστηρίων και στο πλευρό των νοσηλευομένων