Ομάδα φοιτητών πρόθημα ψάλουν τα κάλαντα στους Νοσηλευόμενους

18 Δεκεμβρίου 2016 ομάδα φοιτητών των πανεπιστημίων ζήτησαν να ψάλουν τα κάλαντα στους ασθενείς

Τους συνοδεύσαμε με χαρά στους χώρους νοσηλείας

Δείτε το Video