Ο Αγιασμός με την ολοκλήρωση ανακαίνισης των Κλινικών

Από την ανακαίνιση της Β΄ Παθολογικής κλινικής

30 Μαϊου 2005 από την ανακαίνιση της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

6 Φεβρουαρίου του 2006 από την ανακαίνιση της ουρολογικής κλινικής

2 Μαρτίου 2006 από την ανακαίνιση της Κρατικής Παθολογικής κλινικής